Masz ochotę popisać, ale na żaden konkretny temat? Nic łatwiejszego! Jest już dostępny temat Pogadajmy...

Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności Forum dyskusyjne niewymowni.pl. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Postanowienia ogólne.

  1. Forum dyskusyjne niewymowni.pl jest stroną, którą udostępniamy nieodpłatnie. Jej celem jest zrzeszanie ludzi, którzy lubią rozmowy z innymi, lub po prostu chcą udzielać się na forum dyskusyjnym. #
  2. Regulamin forum może ulec zmianie, o czym zostaniesz poinformowany/na. #
  3. Wszystkie dane, które są podawane w formularzu rejestracyjnym, formularzu awansu lub też innych miejscach na forum, umieszczane są jedynie po to, aby użytkownik mógł swobodnie korzystać z naszej strony. Dane te nie są udostępnianie podmiotom trzecim. #
  4. Na naszym forum nie planujemy umieszczać reklam, ani przekazywać adresów e-mail w celach marketingowych. #
 2. Użytkownik forum.

  1. Użytkownikiem forum jest każda osoba fizyczna, która dokona rejestracji oraz, której konto zostanie aktywowane przez Administrację. #
  2. Użytkownik może korzystać ze wszystkich mu udostępnionych narzędzi, takich jak umieszczanie nowych tematów, dodawanie nowych postów do już istniejących tematów, umieszczanie ankiet, lub innych form komunikacji pisanej. #
  3. Na forum nie ma rang specjalnych, progres danego użytkownika oznaczamy ilością gwiazdek (max. 6 gwiazdek). #
  4. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać regulaminu forum. #
  5. Użytkownik ma możliwość samodzielnie dokonać dezaktywacji swojego konta. Nie ma jednak możliwości skasowania umieszczonych postów, które w momencie publikacji stają się własnością forum. Jeżeli chcesz aby treści, które mogą Ciebie zidentyfikować zostały usunięte z forum, przed usunięciem konta skontaktuj się z Administracją. #
 3. Umieszczanie tematów i postów.

  1. Każdy użytkownik ma możliwość umieszczać nowe tematy i posty, które reprezentują jego światopogląd, subiektywne oceny i relatywne doświadczenia. #
  2. Przed założeniem nowego tematu, sprawdź czy wątek ten nie był już poruszony przez kogoś innego. Jeśli tak, masz możliwość dodać swoje zdanie, dopisując nowy post w temacie. #
  3. Dodając jakąkolwiek treść na forum, zadbaj o czytelność swojego przekazu. Lepiej aby Twoje zamiary i myśli były jasne dla wszystkich. #
  4. Nie wolno w swoich wypowiedziach dyskryminować innych ze względu na ich przynależność etniczną, religijną, seksualną czy jakąkolwiek inną. Każdemu należy okazywać szacunek, chociażby poprzez unikanie konfrontacji. #
  5. Zakaz dotyczy także stosowania określeń mających na celu obrazę, brak poszanowania, prowokowanie i podburzanie do działań niezgodnych z regulaminem oraz polskim prawem. #
 4. Ostrzeżenia i dbanie o porządek.

  1. Porządku i spokoju na forum pilnują członkowie ModTeamu, czyli grupa moderatorów jak i członków Administracji. #
  2. Wszelkie zalecenia wystosowane przez kogokolwiek z ModTeamu powinny zostać niezwłocznie wykonane. #
  3. Praca ModTeamu jest monitorowana przez Administrację. Jeśli jednak napotkasz jakąś nieprawidłowość, możesz to zgłosić do Administracji. #
  4. W przypadku braku respektowania regulaminu i dodatkowych wytycznych ModTeamu, użytkownik może otrzymać ostrzeżenia lub jego konto może zostać zbanowane lub usunięte. #